Åpenhetsloven

Åpenhetsloven NOVA

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, både i og utenfor Norge. Samtidig sikrer loven at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan den enkelte virksomhet håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

NOVAs rapport

NOVAs rapport om Åpenhetsloven kan lastes ned her.

Overordnet om funn

Etter gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene har NOVA ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Det er dog avdekket mulig risiko for brudd primært knyttet til elektronikk/hardware, bygg og anlegg, kontormøbler, restauranter og serveringssteder, samt noen av de produktbaserte leverandørene som leverer kaffe og klær.

Tydelige retningslinjer og forpliktelser mellom NOVA og leverandører ved inngåelse av avtale er viktige forebyggende virkemidler. For å redusere negativ påvirkning ses dialog og samarbeid på som viktige tiltak.

For mer informasjon

For direkte henvendelser vedrørende hvordan NOVA håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på mailadresse: apenhetsloven@novacg.no

Vi vil svare på henvendelsen innen 21 dager.

Etiske retningslinjer for leverandører

NOVA verdsetter sine leverandører, forretningspartnere og samarbeidspartnere som sentrale aktører i utførelsen av vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforbindelser skal være basert på tillit, åpenhet og felles verdier når det gjelder etikk og etterlevelse. Her finner du våre "Etiske retningslinjer for leverandører".