Faglig utvikling i NOVA - Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere

Faglig utvikling

Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere

Hos oss får du utviklet og rendyrket din kompetanse i våre ekspertmiljøer. I NOVA gir vi deg mulighet til å videreutvikle dine ferdigheter og kunnskaper slik at du kan bli en enda dyktigere rådgiver innen din fagdisiplin. Du får bli en del av et helt unikt miljø hvor vi jobber og lærer av hverandre på tvers av våre ekspertmiljøer, med spennende prosjekter og kunder. Vi sørger for at du som ansatt får delta på relevante faglige arenaer, slik at du alltid holder deg oppdatert.

Dedikert budsjett

Hos oss får du utviklet og rendyrket din kompetanse i våre ekspertmiljøer. I NOVA gir vi deg mulighet til å videreutvikle dine ferdigheter og kunnskaper slik at du kan bli en enda dyktigere rådgiver innen din fagdisiplin. Du får bli en del av et helt unikt miljø hvor vi jobber og lærer av hverandre på tvers av våre ekspertmiljøer, med spennende prosjekter og kunder. Vi sørger for at du som ansatt får delta på relevante faglige arenaer, slik at du alltid holder deg oppdatert.

Frokostseminarer og fagkvelder

Vi inviterer til fagkvelder og hackathons på tvers av alle selskaper et par ganger i året hvor vi møtes for god mat, samt faglig påfyll knyttet til et bestemt tema. Vi arrangerer også frokostseminarer månedlig på tvers av våre selskaper hvor vi bygger nettverk, kunnskap og holder oss oppdatert på det faglige.

Konferanser

Vi deltar på konferanser, gjerne sammen, både innenlands og utenlands - både som foredragsholdere, partnere og deltakere.

Faglig utvikling

Din karrierevei er viktig for oss. Kanskje du har sett et kurs som du tenker vil være nyttig og kompetansehevende for deg - da legger vi inn det i din kompetanseplan, og sørger for at du får tatt det. Enten du har behov for å ta en ny, eller fornye eksisterende sertifisering, er det selvsagt mulig. Vi gjør det gjerne sammen - det er hyggeligere!