">
Faglig utvikling - vår viktigste ressurs er våre medarbeidere

Faglig utvikling - vår viktigste ressurs er våre medarbeidere

Hos oss får du utviklet og rendyrket din kompetanse i våre ekspertmiljøer. I NOVA gir vi deg mulighet til å videreutvikle dine ferdigheter og kunnskaper slik at du kan bli en enda dyktigere rådgiver innen din fagdisiplin. Du får bli en del av et helt unikt miljø hvor vi jobber og lærer av hverandre på tvers av våre ekspertmiljøer, med spennende prosjekter og kunder. Vi sørger for at du som ansatt får delta på relevante faglige arenaer, slik at du alltid holder deg oppdatert.

Dedikert budsjett

Vi setter av dedikert tid og budsjett til kompetanseheving og sammen legger vi en strategisk plan for din kompetanseutvikling. Du skal være trygg på at du får utviklet deg i den retningen du ønsker.

Fagkvelder

Vi arrangerer jevnlige fagkvelder hvor vi deler kunnskap på tvers av våre ekspertmiljøer og henter inn eksterne folk som har noe spennende å dele.

Inspokvelder

Vi inviterer til inspokvelder på tvers av alle selskaper et par ganger i året hvor vi møtes for god mat, samt faglig påfyll knyttet til et bestemt tema.

Konferanser

Vi drar på konferanser, gjerne sammen, både innenlands og utenlands. Vi har mange gode historier å dele fra konferanser som vi har deltatt på.

Kurs

Kanskje du har sett et kurs som du tenker vil være nyttig og kompetansehevende for deg - da legger vi inn det i din kompetanseplan, og sørger for at du får tatt det.

Sertifiseringer

Enten du har behov for å ta en ny, eller fornye eksisterende sertifisering, er det selvsagt mulig. Vi gjør det gjerne sammen - det er hyggeligere!