NOVA Consulting Group | Gode ordninger for deg som ansatt

Medeierskap og gode ordninger

Medeierskap

Vi ønsker at alle våre ansatte skal være medeiere. Dette fordi vi har tro på at eierskap og påvirkningskraft gjør at folk trives bedre og bryr seg mer om selskapet. Gjennom et eget aksjeprogram eier vi vår egen arbeidsplass. Medeierskapet er i sterk tråd med den grunnleggende kulturen i NOVA. Målet vårt har alltid vært at vi alle sitter i samme båt og vi tror på transparens, like muligheter og like prinsipper. Alle skal ta del i verdiskapningen.

Forsikring og pensjon

I tillegg til de lovpålagte forsikringene får du også en behandlingsforsikring som gir deg rett til rask og effektiv behandling hos spesialist, inkludert online videolege for deg og dine barn. I behandlingsforsikringen inngår behandling hos fysio/manuellterapeut, og psykolog. I tillegg til lovpålagt reiseforsikring i arbeid, får du og din familie også en reiseforsikring for fritidsreiser. Vi har også en god pensjonsordning, godt over det lovpålagte.

Inkubatorprogram

Novalab sitt inkubatorprogram retter seg først og fremst mot ansatte i selskapsgruppen som har idéer til nye produkter og tjenester, eller som har lyst til å forfølge egne gründeridéer. I tråd med vår misjon om at Nova Consulting Group skal være en attraktiv og god arbeidsplass inviteres også alle ansatte til å delta i investeringene Novalab gjør.