Ingrid Kjöllerström, HR sjef i NOVA
Ingrid Kjöllerström, HR sjef i NOVA

Samhandling står i fokus på fremtidens arbeidsplass

HR-sjef Ingrid Kjöllerström har store ambisjoner om fremtidens arbeidsplass.

HR-sjef Ingrid Kjöllerström har en mastergrad i Didaktikk og organisasjonslæring fra Universitetet i Oslo, med et semester på  Universityof California, Berkeley, og har tretten års erfaring med Human Resource Management, og har tilbragt store deler av sin karriere i IT-bransjen. 

På spørsmål om hvorfor hun startet å jobbe i NOVA forteller hun at hun be inspirert av NOVA sin historie. Hvordan ideen til fire gründere var å skape verdens beste arbeidsplass tilbake i 2007. 

'Selv om NOVA i dag har vokst betydelig siden den gang, med flere nisjeselskaper innen digitalisering fikk jeg inntrykket av at de har klart å beholde kulturen hele veien', forteller hun. 'De ansatte trives og heier på og hjelper hverandre. Alle føler at de er en del av noe større, samtidig som NOVA har klart å beholde de små ekspertmiljøene. Det er også en fantastisk reise å ta del i, når vi nå skal vokse enda mer. Når jeg også får jobbe med å inkludere HR i ledelsen og være der beslutningene tas så var det et enkelt valg.'

Arbeider "nedenfra og opp"

De ansatte trives og heier på og hjelper hverandre. Alle føler at de er en del av noe større, samtidig som de har klart å beholde de små ekspermiljøene.

Ingrid Kjöllerström, HR Sjef i NOVA

Man bør alltid kjenne på temperaturen i selskapet fra et HR-perspektiv, ifølge Ingrid. Hun elsker å gå rundt og prate med kollegaer, og kjenne på hvordan de har det.  Med en «nedenfra og opp» tilnærming ønsker hun at de ansatte får en dypere forståelse for arbeidet sitt, og føler at de er en del av strategien og beslutningene som tas. Det skaper engasjement, motivasjon og tilhørighet, ifølge Ingrid.

'NOVA sin aller viktigste ressurs er våre ansatte – de vi har i dag og de vi planlegger å ansette i fremtiden.  Samtidig som vi tiltrekker oss flere kandidater til gruppen, må vi også sørge for at våre eksisterende ansatte er fornøyde. For å oppnå dette er vi avhengig av å videreutvikle vår eksisterende kultur kontinuerlig, og vårt konsept “Verdens beste arbeidsplass”.  Min ambisjon i NOVA er å være med å skape et selskap som alle vil jobbe i', sier hun.

 Det beste fra to verdener

I løpet av pandemien har vi sett at det fungerer å kombinere det beste av to verdener, ifølge Ingrid. 'Man kan jobbe hjemmefra når man ønsker fullt fokus på arbeidsoppgaver og slippe den kjente «tidsklemma» fra kontoret til barnehagen og fritidsaktiviteter. Samtidig som vi kan dra på kontoret, være sammen, diskutere med kollegaer og ha et miljø rundt oss', sier hun og utdyper; 'Gjennom pandemien har vi fått bekreftet at vi klarer å levere fra hjemmekontoret,  i ulike teams, og på tvers av prosjekter. Samtidig er det viktig å understreke viktigheten av kontoret som en samhandlingplass.  Kontoret vil bli en enda viktigere arena for kulturbygging, innovasjon, kreativitet og kunnskapsoverføring'.

Hun forteller at NOVA ikke vil forhaste seg med å sette klare føringer for de ansatte, men «dagens», så vel som «fremtidens»,  kontor kommer til å være en kombinasjon av hjemmekontor og det fysiske kontoret.  Kontoret vil bli en samhandlingplass og sosial arena,  i større grad enn kun en arbeidsplass. 

Kunne du tenke deg å bli en del av verdens beste arbeidsplass?

Vil du bli en del av folka i NOVA? Når vi rekrutterer nye eksperter, har vi en ansettelsesprosess som hjelper oss å finne ut om vi er en god mach. Vi kan starte med en prat over en kopp kaffe. Send en mail til Ingrid finner vi tid og sted som passer for deg.