Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Vi lever i en tid der psykisk helse er mer aktuelt enn noen gang. 

Mange opplever til tider at stress, angst, depresjon eller andre psykiske utfordringer påvirker livskvaliteten og evnen til å fungere, på jobb og hjemme. Det er ikke alltid lett å snakke om disse tingene, eller å be om hjelp når vi trenger det.

Arbeidsplassen utgjør en betydelig del av hverdagen vår, og det er avgjørende at den bidrar positivt til vår mentale helse gjennom trivsel og et inkluderende miljø.

I NOVA har vi alltid satt mennesket i sentrum. Vi vet at trivsel på jobb har mye å si for den psykiske helsen, og det er svært viktig for oss å skape et inkluderende miljø hvor alle kjenner alle og hvor det er lav en terskel for å spørre hverandre om hjelp. 

Dette får vi blant annet til gjennom sosiale samlingspunkter både på og utenfor arbeidsplassen. Med et dedikert team av trivselsansvarlige prøver vi å legge til rette for at våre ansatte skal ha det bra på jobb, både faglig og sosialt gjennom hele året.

Vi mener at en sunn arbeidskultur og et positivt arbeidsmiljø er nøkkelen til suksess. Vår visjon er å være verdens beste arbeidsplass, og det inkluderer å ta vare på de ansattes mentale helse.

Geir Allan Hove, Daglig leder i Nova Consulting Group

En temauke for å markere Verdensdagen for psykisk helse på arbeidsplassen

Gjennom arrangementer og ulike aktiviteter for våre ansatte denne uken markerer vi Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Et av høydepunktene var frokostseminaret om hvordan arbeidsplassen kan være en arena for å forbedre vår mentale helse, som samlet ansatte og eksterne i NOVA House.

For de fleste er hverdagen håndterbar, selv om den til tider kan være utfordrende. For noen kan det imidlertid bli overveldende, og det kan være behov for en pause eller hjelp. Å bidra til at ansatte har tilgang til kunnskap, gode verktøy og ressurser for å mestre hektiske hverdager mener vi er en viktig oppgave som arbeidsgiver. 

På frokostseminaret delte vår egen Seniorutvikler, Leif Larsen fra Novanet, et sterkt innlegg som tok oss gjennom hans møte med veggen og veien tilbake. Erfaringene til Leif er verdifull erfaring som vi andre kan lære noe av. Verdien av å ha gode rutiner, lære å si nei, stoppe opp og kjenne etter hva man føler innimellom, og ikke minst viktigheten av å ha noen og kunne snakke med. 

Vi hadde også besøk av psykologspesialist, Mari Norman som gav oss innblikk i hvordan man kan stå trygt i en stressende hverdag. Mari delte tre viktige faktorer for å bedre kunne takle et høyt arbeidspress: bli kjent med dine egne stressmønstre, restitusjon og balanse og, bruke menneskene rundt deg.

Trivsel er grunnleggende for å opprettholde produktivitet og kreativitet i et selskap. Vi har en rekke tiltak for å støtte våre ansatte, inkludert et dedikert trivselsteam, treningsfasiliteter, en god lunsjordning, samlende aktiviteter, tilgang til psykologisk rådgivning – og mye mer.

Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i Nova Consulting Group

En viktig arena for inkludering

Arbeidsplassen er en viktig arena for inkludering og gjennom året arrangerer vi mange samlingspunkter både sosialt og faglig for å styrke samholdet mellom ansatte på tvers av organisasjonen. Det er også viktig for oss å involvere familien i arrangementer der det er naturlig. Dette har vi stor tro på skaper høy trivsel, og gjør at våre ansatte får et solid nettverk som de kan benytte seg av på gode og dårlige dager.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse i NOVA House.
Lysgården var fylt med både ansatte og eksterne som tok del i markeringen.
Mari Normann, Psykologspesialist
Leif Larsen, Seniorutvikler i Novanet
Markering av Verdensdagen for psykisk helse i NOVA House.