Lukasz Ciesielski, Country Manager, NOVA Consulting Group Poland

Nova Consulting Group etablerer seg i Polen

Nova Consulting Group (NOVA) har ansatt Łukasz Ciesielski til å lede etableringen av NOVA Polen. Målet med etableringen er å sikre at gruppen er bedre rustet til å møte den økende etterspørselen fra kunder i et marked hvor tilgang på kvalifisert kompetanse er en utfordring.

– Etableringen i Polen har vært planlagt lenge og er strategisk viktig for å sikre oss tilgang til kompetanse i et nordisk marked som har et økende kapasitetsbehov for erfarne spesialister. Det er ikke noe som tilsier at knappheten på kvalifisert kompetanse til å møte samfunnets behov for digitalisering vil endre seg i overskuelig fremtid. Derfor har vi sett behov for å etablere oss utenfor Norden, sier konsernsjef Geir Allan Hove og legger til at de økte kostnadene som er knyttet til 5% økningen av arbeidsgiveravgiften gjennom Statsbudsjettet for 2023 ikke gjør timingen av satsningen noe dårligere. Snarere tvert imot.

Geir Allan Hove, CEO i NOVA

– Dette grepet fra myndighetene sin side bidrar ikke til å bygge kunnskapsindustrien i Norge, sier Hove.

Den polske konsulentbransjen har solid kompetanse og lang tradisjon med å samarbeide med og levere til det skandinaviske markedet. Etableringen av NOVA Polen vil sikre at NOVA kan skalere raskere gjennom å få tilgang til kompetanse uten å redusere selskapets ambisjoner om å ha høy kvalitet i leveransene utført av eksperter organisert i spesialistselskaper. Dette er viktig for å sikre NOVA sin evne som strategisk partner for våre kunder.

De ansatte i Polen vil operere som en utvidet del av organisasjonen i de respektive 14 selskapene i NOVA og vil være integrert i sammensatte leveranseteam. Totalt regner NOVA Polen med å ha 40 til 50 konsulenter innen utgangen av året.

Lukasz Ciesielski har et stort nettverk og regner med å kunne bygge opp selskapet med tunge profiler relativt raskt.

– Skandinavia og skandinaviske selskaper har et godt rykte i Polen. Vi liker arbeidskulturen og opplever den som mer human og likeverdig og mindre hierarkisk sammenlignet med mange internasjonale teknologiselskaper. Jeg har lang erfaring med å bistå selskaper å vokse gjennom å bygge suksessfulle utvidelser av organisasjonene i Polen, spesielt skandinaviske, og vet hva som kreves for å lede og motivere ansatte som skal jobbe integrert i leveranseteam som krysser landegrensene, sier Lukasz Ciesielski, leder av Nova Consulting Group i Polen.

Om Nova Consulting Group AS

NOVA er et skandinavisk konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, som består av en gruppe spesialiserte selskaper som tilbyr tjenester til både privat og offentlig sektor. NOVA-gruppen består i dag av 14 selskaper med base i Norge og Sverige med en omsetningstakt før vekst på over 800MNOK ved inngangen av 2023.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Allan Hove, CEO, Nova Consulting Group

Tlf.: +47 98222177

Epost: geir.allan.hove@novacg.no

Lukasz Ciesielski, Country Manager, Nova Consulting Group Poland

Tlf.: +48 664-755 954

Epost: lukasz.ciesielski@novaconsultinggroup.pl