Alexander Dybdahl, leder for rekruttering i NOVA

Ny leder for rekruttering blir sentral i videre vekstfase

NOVA har ansatt Alexander Dybdahl i en nyopprettet stilling som Leder for rekruttering. Stillingen blir et viktig ledd for NOVAs vekstreise.

Alexander vil jobbe med å tiltrekke og rekruttere de beste ekspertene til våre spesialistmiljøer i NOVA-gruppen.

Han har flere års erfaring fra rekrutteringsbransjen og kommer fra et av landets ledende IT-rekrutteringsselskaper, Glasspaper, hvor han har jobbet med å rekruttere IT-spesialister siden 2014.

- Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og salg. Rekruttering er en spennende, men samtidig utfordrende jobb med mennesker på begge sider av bordet. Når man er opptatt av teknologi selv er det ekstra gøy å kombinere min interesse i et av landets ledende ekspertmiljøer. Etter flere år i bransjen så lærer man å kjenne de ulike miljøene og hvilke spisskompetanser som gir den beste forutsetningen for vellykkede ansettelser som både står til kandidatens og selskapets forventninger. Rekruttering er også en takknemlig jobb som gir mye glede, sier Alexander.

På spørsmål om hvorfor Alexander ønsket å starte i NOVA forteller han at det var en mulighet han ikke kunne la passere.

Med et uttalt mål om å være verdens beste arbeidsplass ligger alt til rette for en spennende vekstreise som jeg gleder meg til å ta del i.

Alexander Dybdahl

- NOVA sine spesialistmiljøer har et godt rykte i bransjen. Som rekrutterer er det en fordel å rekruttere til selskaper som er dyktig på det de driver med. Det gjør at man får gehør hos kandidatene i et ellers tøft marked. NOVA har klart å beholde de små ekspertmiljøene med det mellommenneskelige i sentrum, noe jeg ser på som en stor fordel. De ansatte er den største verdien og det er grunnlaget for NOVAs kjerneverdier og forretningsmodell. Med et uttalt mål om å være verdens beste arbeidsplass ligger alt til rette for en spennende vekstreise som jeg gleder med til å ta del i, forteller Alexander videre.

Vi er så glade for at Alexander er på plass i NOVA. Han har akkurat den spisskompetansen innenfor rekruttering som er viktig for oss, og han vil være en sterk bidragsyter til vår vekst.

Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i NOVA

Tungt fagmiljø

Med nærmere 300 ekspertansatte består NOVA-gruppen i dag av ni selskaper i Norge og Sverige. I NOVA settes de ansattes involvering og eierskap høyt. Som leder for rekruttering har Alexander klare ambisjoner for nyansettelser i tiden fremover.

- Menneskene og deres ekspertise er kjernen av NOVAs verdier. Jeg ser derfor frem til å være med å forme en smidig rekrutteringsprosess som gjør at vi klarer å tiltrekke oss de beste hodene i bransjen. NOVA har alle forutsetningene for å skille seg ut fra resten av markedet, som er viktig, sier Alexander.

Hva er en vellykket rekrutteringsprosess for deg?

- I et marked hvor det er mangel på kandidater er det å presentere en god historiefortelling og formidle essensen i hva man gjør, og hva som er unikt for selskapet helt essensielt. Hvorfor skal kandidaten velge oss fremfor andre? Vi som arbeidsgiver må bli flinkere på å selge oss selv, og ta innover oss at markedet har endret seg fra "hvorfor skal vi ansette deg?" til "hvorfor skal jeg velge å arbeide for dere?". Det å vise hva kandidaten får ta del i og være med å bygge av samfunnsnyttig verdi, kombinert med et faglig karriereløft er viktig, forteller Alexander.

Fokus på en god og smidig rekrutteringsprosess

- En god rekruttering starter også alltid med fokus på en god og smidig kandidatopplevelse, ofte er jeg som rekrutterer første kontakt. Det må være lagt til rette for at utvelgelsen er så fordomsfri som mulig og at kandidaten opplever en rettferdig og smidig prosess. Alle kandidater skal få tilbakemelding - uansett utfall, forteller Alexander videre.

- Et annet viktig aspekt er å være synlig i markedet, både som rekrutterer, men ikke minst som selskap. Employer branding blir viktigere og viktigere i et marked hvor konkurransen er stor og ulikhetene mellom de forskjellige konsulenthusene kan være vanskeligere å skille. Det at NOVA har tatt en såpass tydelig posisjon på at de skal være spesialistmiljøer fremfor generalister ser jeg på som en stor fordel, forteller Alexander avslutningsvis.