Pressemelding

Lars Ihle, leder av NOVA Advisory.

NOVA Consulting Group etablerer tverrfaglig rådgivningsenhet

Nova Consulting Group (NOVA) satser på strategisk rådgivning og etablerer tverrfaglige rådgivningsteam under paraplyen NOVA Advisory. NOVA Advisory vil arbeide i skjæringspunktene mellom varemerke, markedsføring, design og teknologi i møte med kundenes behov for å skape bærekraftig vekst og bygge digitale muskler i møte med fremtiden.

Lars Ihle, som kommer fra rollen som Head of Innovation i Evidi, er ansvarlig for NOVA Advisory satsningen i Norge.

Siden han tiltrådte høsten 2023 har Ihle arbeidet med å bygge en virtuell organisasjon som knytter sammen fagekspertise på tvers av spesialistområdene i gruppen. Blant våre 600 ansatte har NOVA over 40 rådgivere, som hver dag hjelper kundene og få mest mulig verdi ut av sine investeringer.

Spesialisert bredde

NOVA består av 14 selskaper som er spesialister på hvert sitt fagområde. I møte med markedet trekker man på styrkene til hvert enkelt spesialistmiljø på tvers av selskapene. Dette har NOVA jobbet målrettet med og den nye rådgivningssatsningen skal bygge på denne tradisjonen.

Geir Allan Hove, Daglig leder i NOVA Consulting Group.

— Våre selskaper har lang erfaring med å jobbe sammen i felles prosjekter og leveranser bestående av tverrfaglige team, og gjennom det arbeidet har erfart hvilken verdi dette har for våre kunder. Med vår nye rådgivningssatsing skal vi utvikle dette videre og bygge på den allerede etablerte samarbeidskulturen i gruppen, sier Geir Allan Hove, daglig leder i NOVA Consulting Group.

Rådgivning i ny tid

I en verden som endrer seg raskere og hvor «Digital transformasjon» står høyt på agendaen hos ledergrupper verden over, har rådgivningsbransjen gjennomgått store forandringer.

Det spennende med hvordan selskapene i NOVA er satt sammen og samarbeider, er at det tillater en mer tidsriktig tilnærming til rådgivning, enn hva man har vært vant til tidligere. Tiden hvor man arbeider med lange strategi- og analyseprosjekter er forbi, i følge Lars Ihle.

— Dagens forretning er øyeblikkelig, kontinuerlig og tverrfaglig og med sterkt fokus på fart og gjennomføring. Kunder som har behov for strategisk bistand i denne virkeligheten, er mer interessert i selve sluttresultatene og ikke minst det å bygge egne digitale ferdigheter. Det gir derfor liten mening for oss å etablere en isolert rådgivningsavdeling, slik man ofte gjorde tidligere, sier han.

Transformasjonsprogrammer

NOVA Advisory bygger sine leveranser gjennom transformasjonsprogrammer som er rettet mot to primære behov: Bærekraftig vekst og utnyttelse av teknologi. Under disse områdene retter programmene seg rundt behovene Merkevare og Markedsføring, Design-drevet innovasjon, Digitale plattformer, Moderne utvikling, Kunstig intelligens og Cyber-sikkerhet.

AI-drevet innsikt

I flere av programmene står bruk av nye AI- verktøyer sentralt i samspill med anerkjente strategiske metodeverk, og flere program er allerede i gang i spennende kundeprosjekter.

Resultatene vi opplever så langt, er at arbeid som tidligere tok måneder, er redusert til dager og kvaliteten er langt mer presis. Dette fører samtidig til at man kan komme ut mye raskere å validere med ekte brukere, sier Lars Ihle.

Lars Ihle, Leder for NOVA Advisory