Oppdag Microsoft Copilot: Tre ting å huske på

Copilot tok verden med storm da den ble lansert for et utvalg kunder i november, og snart vil den nye måten å jobbe på bli tilgjengelig for alle. Forretningsrådgiver Hans Christian Abel i Point Taken deler tre ting han mener du bør huske på før du går i gang.

Hva er M365 Copilot og hvordan fungerer det?

Hva om du kunne ha en AI-drevet assistent som hjelper deg med repeterende oppgaver, som å skrive dokumenter, oppsummere e-poster, planlegge møter og forberede presentasjoner? Microsoft 365 Copilot er en personlig assistent drevet av kunstig intelligens som integrerer dine data med Microsoft graph og Microsoft 365-apps og tjenester, og er utformet for å hjelpe brukere med en rekke oppgaver og aktiviteter på MS365-plattformen, som Word, PowerPoint, Excel, Outlook og Teams, men også andre produkter i suiten. Assistenten gir hjelp i sanntid, slik at du kan forbedre kreativiteten, produktiviteten og ferdighetene dine.

M365 Copilot bruker en kombinasjon av LLM-er (large language models), en type kunstig intelligens (KI)- algoritme som bruker dype læringsteknikker og store datasett for å forstå, oppsummere, forutsi og generere innhold.

Si at du har satt deg fast og ikke vet hvordan du skal komme i gang med å skrive et nytt dokument i Word. Copilot hjelper deg med å komme lettere i gang med å lage utkast og sette relevante rammer i forhold til dine løpende oppgaver og mål, og på temaer du ønsker å skrive om. Med Copilot kan du skrive e-poster, rapporter, presentasjoner eller annet innhold med naturlig språkbevegelse. Du kan også stille spørsmål til Copilot om dataene dine eller få råd om hvordan du kan optimalisere arbeidsflyten din, hjelpe deg med å oppdage lignende temaer, generere nye ideer eller prioritere e-postene dine.

Hvilken verdi kan M365 gi bedrifter og deg som bruker?

Det alle lurer på nå er om generativ AI virkelig kommer til å transformere arbeid, og hvordan?

Nye data viser at produktivitetsgevinsten av å ta i bruk Copilot er reell. Tallene taler for seg selv. Forskningen gjort på tvers av bedriftene som deltok i Microsoft sitt «Early Access Program» viste en kraftig økning i produktivitet blant brukere:

  • 70% Copilot brukere sa at de var mer produktive og 68% sa at det forbedret kvaliteten på arbeidet deres.
  • Totalt sett var brukerne 29% raskere i en rekke oppgaver (søke, skrive og oppsummere)
  • 64% av brukerne sa at Copilot hjelper dem å bruke mindre tid på å behandle e-post.
  • 85% av brukerne sa at Copilot hjelper dem å komme til et godt førsteutkast raskere.
  • 75% av brukere sa at Copilot “sparer meg tid ved å finne det jeg trenger i filene mine”.
  • 77% av brukerne sa at når de brukte Copilot, ville de ikke gi opp.

1. Hvordan kan du få Copilot i Microsoft 365-appene dine?

M365 Copilot ble tilgjengelig første november i år for kunder med Enterprise-avtale og som bestilte et minimum av 300 lisenser. Datoen for når teknologien blir allment tilgjengelig er ennå ikke blitt kommunisert av Microsoft. Men man kan allerede nå gjøre forberedelser.

Før man kan ta i bruk Copilot må man klargjøre organisasjonen og infrastrukturen for å kunne ta i bruk Copilot på en sikker måte. Det er viktig med gode forberedelser og en solid plan for implementeringen. Microsoft 365 Copilot krever tilgang til bedriftsdataene dine, noe som medfører at man må være oppmerksom på: Hvordan man ivaretar sikkerheten til sensitiv informasjon, hvordan man administrerer tilgangen til ulike datasett, og om samtlige av bedriftens data er gjort sikkert tilgjengelig for eller er lagret i Microsoft 365.

 

2. Ferdigheter trenger man for å få mest mulig ut av Copilot

Det er ikke nødvendig å være en ekspertbruker for å mestre dette, faktisk er det motsatt. Copilot vil hjelpe deg. Det er imidlertid en fordel å ha kjennskap til Office-applikasjonene som er i utbredt bruk i dag. Det mest kritiske aspektet er å forstå hvordan forespørsler, eller “prompts”, fungerer.

Prompts er avgjørende for kommunikasjonen og styringen av Copilot sin atferd. De fungerer som input, eller spørsmål, som brukere kan stille for å få spesifikke svar, analyser og handlinger. Gitt den omfattende kontrollen som er tilgjengelig, vil forståelsen av hvordan man stiller spørsmål, også kjent som prompt engineering, bli en viktig ferdighet å mestre.

3.Hva man bør tenke på før man implementerer Copilot i organisasjonen

For å implementere M365 Copilot effektivt, er det nødvendig med en E3/E5-grunnlisens. Før Copilot kan tas i bruk, er det viktig å utvikle klare strategier og implementere tiltak i MS365-miljøet for å sikre data og tilgangsstyring.

Innføringen av Copilot vil medføre endringer i arbeidsmetodene, så det er avgjørende å ha en solid plan for opplæring. Det er også viktig å organisere oppgaver og arbeidsprosesser med tanke på at den nye teknologien tas i bruk.

I tett samarbeid med Microsoft hjelper Point Taken bedrifter som planlegger å ta i bruk Microsoft 365 Copilot med å gjøre seg klare til når teknologien er tilgjengelig. Point Taken Readiness Kit er en komplett pakke som inneholder en skreddersydd strukturert og sikker prosess for å ta i bruk AI -assistenten. Pakken er delt inn i en firestegs prosess med workshopper som er delt inn i en introduksjon, kartlegging, implementering og aktivering. Les mer om hvordan Point Taken hjelper deg å klargjøre bedriften for Microsoft 365 Copilot.