Magnus Sigvartsen i Novacare

Fra skolebenken til utvikler med kundeansvar

I "Menneskene i NOVA" blir du kjent med de flinke folka som jobber i de ulike ekspertmiljøene i NOVA-gruppen.

Magnus har siden juni 2019 jobbet som utvikler i Novacare og er utdannet innenfor spillteknologi og simulering på Høyskolen i Innlandet (HINN).

Utvikler med kundeansvar

Magnus jobber som backend-utvikler i Novacare, et av ekspertmiljøene i NOVA-gruppen dedikert til applikasjonsforvaltning og utvikling av løsninger bygget på headless-teknologi.

— Det å jobbe som utvikler og konsulent er ofte mer enn bare koding. Det innebærer blant annet strukturering, arkitektur knyttet til leveransene, og rådgivning for kundene våre. Før jeg startet i Novacare fikk jeg høre mye bra om det sosiale, at det er et miljø med faglig dyktige kollegaer og godt engasjement. Det er alltid noen man kan sparre med, diskutere problemstillinger og løsninger med. Vi jobber også med mange varierte prosjekter og spennende kunder - alt fra hotellkjeder og kursleverandører, til offentlige tjenesteytere og e-handelsplattformer, forteller Magnus innledningsvis.

Løsningsansvarlige med stor frihet og direkte kundekontakt

Novacare er det eneste selskapet i Norge med egne team 100 % dedikert til det vi har valgt å kalle kundeivaretakelse. Det vil si dedikerte ressurser ansvarlige for et langsiktig forvaltningsløp for kunder.

— Som utvikler i Novacare er du løsningsansvarlig for kunder som du har direkte kundekontakt med. Det er fordelaktig både for kunden og for oss da det bidrar til raskere avklaringer, fremdrift og nære og gode relasjoner. Alle kunder har en dedikert løsningsansvarlig pluss backup-ressurser som kan hoppe inn i leveransen dersom det skulle være behov for det. Når man forvalter løsninger tror mange at det kun dreier seg om feilretting, men vi jobber i stor grad med å forbedre og videreutvikle løsninger for kundene. Vi prøver alltid å se om det er noe de behøver før de vet det selv vi ønsker alltid å være proaktive, forteller Magnus.

Som utvikler i Novacare er du løsningsansvarlig for kunder som du har direkte kundekontakt med. Det er fordelaktig både for kunden og for oss da det bidrar til raskere avklaringer, fremdrift og nære og gode relasjoner.

Magnus, utvikler i Novacare

Varierte kundeprosjekter

— Det er mange spennende prosjekter som jeg kan trekke frem. Boligvelger fra Selvaag Bolig er et av dem, som er et digitalt tjenestekonsept for nybygg. I prosjektet jobbet jeg med en visuell 3D presentasjon av salgstrinn, leiligheter og bygg. Jeg har også vært med på å flytte Selvaag Bolig Investor over på Sanity, med .NET 6 som presentasjonslag. Utover det har jeg jobbet med kunder som Statens Jernbanetilsyn, LO og Kartverket, som har gitt meg varierte og spennende oppgaver, forteller Magnus videre.

Headless CMS

Sanity og Contentful er nye satsningsområder i Novacare, som begge er såkalte headless CMS.

— Enkelt forklart er et headless CMS et grensesnitt som ligger oppå en database. Grensesnittet er frittstående, hvor du skaper innhold som kan tilpasses enhver kanal for deling, om det er på en nettside, mobil eller andre smartskjermer og digitale flater.

Som utvikler blir det en litt annen måte å tenke på når man bygger opp datamodellene. Her er det innholdet som er i fokus og ikke hvordan det skal presenteres. Siden man får innholdslaget separert fra presentasjonslaget, så står man veldig fritt i valg av teknologi og verktøy. Man kan for eksempel bruke forskjellige javascript-rammeverk i frontend, eller bruke et rammeverk på .NET om man ønsker det. Selv om det er mange fordeler med headless CMS, så er det ikke nødvendigvis alle nettsteder som passer til det, men heller kan ha behov for et mer tradisjonelt CMS, som Optimizely eller Umbraco. Som utvikler er det veldig spennende å få lov til aktivt å delta i vurderingene av hvilket verktøy som er det riktige i et gitt tilfelle. Dette er noe vi er veldig opptatt av i Novacare – og bruke riktig verktøy til riktig tid. Det er aldri slik at et verktøy eller løsning, passer i alle tilfeller.

Som utvikler er det veldig spennende å få lov til aktivt å delta i vurderingene av hvilket verktøy som er det riktige i et gitt tilfelle.

Magnus, utvikler i Novacare