Odd Daniel Taasaasen i Point Taken.

Hjelper kunder å lykkes med skybaserte løsninger

I "Menneskene i NOVA" blir du kjent med de flinke folka som jobber i de ulike ekspertmiljøene i NOVA-gruppen.

Odd Daniel har siden februar 2020 jobbet som prosjektleder og Azure rådgiver i Point Taken. Han har bakgrunn som prosjektleder i Atea og har studert informasjonsteknologi og ledelse på USN (Universitetet i Sørøst-Norge).

En spennende hverdag i et sterkt fagmiljø

Point Taken er et av 11 selskaper i NOVA-gruppen og leverer rådgivning og konsulenttjenester innenfor digital samhandling, skytjenester og sikkerhet. Kulturen i Point Taken oppfordrer til engasjement og utvikling, sier Odd Daniel. Her får du muligheten til å utvikle deg, og jobbe sammen med flinke kolleger som du kan lære noe nytt av hver dag. Miljøet er preget av stor variasjon i både profiler og fagfelt. Point Taken har også et tett samarbeid med Microsoft som gjør at miljøet er ganske unikt, forteller han.

Helt fra jeg startet i Point Taken har jeg blitt gitt stor frihet til å kunne lære meg nye ting og bruke tid sammen med kolleger til å løse problemer og tilegne meg ny kunnskap på flere områder. Jeg har både blitt utfordret, gitt mye ansvar og frihet. Dette gir rom for å gå litt mer ut av komfortsonen og inn i nye spennende utfordringer. Det har vært en reise fra jeg startet i rollen som prosjektleder, til at jeg nå jobber som både utvikler og rådgiver på områder jeg brenner for.

Engasjerer seg for sikkerhet

Odd Daniel er opptatt av å sette seg godt inn i kundenes problemstillinger, og jobbe med utbedring av kundens løsninger gjennom ytelse, sikkerhet, og prosessforbedring. For tiden bruker han mye av arbeidsdagen sin som teknisk innleid prosjektleder i OBOS for et større migreringsprosjekt.


På spørsmål på hva han brenner for, kommer svaret momentant.

Som Azure rådgiver får jeg jobbe mye med identitet og sikkerhet, og å snu tankegangen på hvordan bedrifter jobber med disse områdene er noe jeg brenner for. I IT-verden finnes det veldig mange løsninger for å forbedre sikkerheten og beskytte seg fra ondsinnede aktører, slik at valgmuligheter sjeldent vil være et problem. Men jeg er overbevist om at gode holdninger, rutiner, og økt bevissthet er det som gir størst gevinst. 

Kontinuerlig overvåkning med Azure kontroll

Microsoft Azure er verdens ledende skyplattform. Flere og flere selskaper tar i bruk Azure og det stiller også krav til at miljøet settes opp, forvaltes og overvåkes på en profesjonell måte. Azure kontroll er en rådgivningstjeneste og et verktøy som Point Taken har utviklet for monitorering av Azure miljø. Gjennom Azure kontroll overvåker Point Taken kundens miljø og innhenter viktig data. Basert på dette kan de gi gode råd og iverksette konkrete tiltak til forbedringer, slik at kunden har god kontroll og god sikkerhet over tjenestene sine. Odd Daniel er en av flere konsulenter i Point Taken som har vært med på å utvikle tjenesten og verktøyet. 

– Mange kunder har satt opp et Azure miljø, men det er ikke nødvendigvis noen som forvalter miljøet og ser til at det vedlikeholdes på en profesjonell måte. Med Azure kontroll ønsket vi å løse den utfordringen i markedet og bidra til at kundene får et sikrere, mer kostnadseffektivt og driftssikkert miljø. Løsningen vår baserer seg på Microsoft sitt rammeverk “Well Architected Framework”, dette er et rammeverk som er bygget på 5 pilarer: Cost Optimization, Reliability, Security, Performance Efficiency and Operations Excellence. Azure Kontroll er en tjeneste som drives av disse pilarene, og er med på å styrke kunders Azure miljø med disse faktorene i sentrum, forteller han.


Sikkerhet for kundene

Odd Daniel forteller at det er mange fordeler ved å ta i bruk skyløsninger og Azure. Opplevelsen for brukerne i en moderne skyløsning med flåtestyrte klienter, nettbrett og mobiltelefoner er utmerket. Mange driftsorganisasjoner vil argumentere for å beholde teknologi og løsninger de allerede har kompetanse på, men en tradisjonell infrastruktur vil over tid få mange integrasjoner og kompleksiteten vil være stor. Ingen virksomhet klarer å ha perfekt kontroll på dette over tid. Der kompleksiteten blir stor, vil ofte sårbarheten øke og det å opprettholde et godt sikkerhetsnivå er vanskelig. Bruker du Microsoft eller andre skyleverandører så gjør de denne jobben for deg. Microsoft har verdensledende kompetanse på sikkerhet, personvern og beskyttelse av data med dedikerte datasentre her i Norge.

– Å holde seg oppdatert og avdekke sårbarheter og hyppig gjennomføre endringer når noe oppstår er viktig. Med Azure kontroll monitorerer vi miljøet til kunden. For eksempel der lisenser utløper eller tjenestene endrer seg, vil vi bistå med å holde følge med utviklingen. Microsoft har mange sikkerhetstjenester og muligheter og det kan være vanskelig for kunden å vite hva man skal bruke til hva. Ved bruk av Azure kontroll kan vi kartlegge og konkretisere behovene til hver enkelt kunde. Her kan vi drille det ned til den minste detalj slik at vi gjør det mest mulig kostnadseffektivt for kunden, forteller Odd Daniel avslutningsvis.

Odd Daniel har holdt flere webinarer hvor han har snakket om identitet, sikkerhet og Azure kontroll:

Ta datasikkerhet på alvor nå

Hvordan bruke Azure og skyløsninger på en strukturert og sikker måte