Fra venstre: Oddvar Kruse, IKT direktør Thon. Christian Flatland, leder digitale kanaler Thon. Kristian Borg, CTO Epinova

Olav Thon Gruppen (OTG) har opp mot hundre kjøpesentre i sin portefølje, som varierer i størrelse og lokasjon. Northern Beat og Epinova fikk i oppdrag sammen med Novanet å gjøre det enklere for redaktører på hvert senter å vedlikeholde, produsere og publisere innhold på nett. Dette måtte også være enkelt for de uten tidligere webkompetanse. Målet med en slik oppgradering var å heve kvaliteten på de ulike nettsidene.

Ved å gjennomføre en større innsiktsprosess i samarbeid med OTG, kom man til bunns i hvilke utfordringer som skulle løses. For å gjøre det enklest mulig, ble det laget et grensesnitt med Episerver som grunnmur.

«Å videreutvikle nettsidene til alle Olav Thon Gruppens kjøpesentre har vært et spennende og givende arbeid. Og vi ser at innsiktsarbeid, dialog med brukerne og et dyktig tverrfaglig team har vært essensielt»
– Tonje Braaten, digital teamleder i Olav Thon Gruppen

De ulike selskapene har hatt ulike ansvarsområder. Northern Beat har stått for innsiktsarbeid, brukertesting, leveranse av konsept og brukeropplevelser. Epinova har stått for rådgivning og implementering av funksjonalitet, samt brukertesting. Novanet har stått for integrasjon og intern tjenesteutvikling. Et tett samarbeid med frontend, backend, interaksjonsdesignere, testleder, prosjektleder og produkteiere har ført til et engasjert og involvert team. Resultatet har uten tvil blitt løftet på grunn av dette.

På grunn av et smidig team og dyktige produkteiere, har videreutviklingen bidratt til at flere kunder som har vært på nettsidene også har besøkt kjøpesentrene fysisk. Redaktørene ved OTG sine kjøpesentre har fått en effektiv og sentralisert publiseringsplattform. Publiseringsplattformen er et brukervennlig verktøy for å publisere tilbud, butikker, eventer og aktuelle nyheter. Dette skaper trafikk, interesse og engasjement – som igjen fører til at kundene besøker sine lokale kjøpesenter.

«Å jobbe tett med utviklere, testere, kunder og brukere har vært en suksessfaktor»
– Marie Stenbeck-Askheim, senior interaksjonsdesigner i Northern Beat