">
NOVA og Bærekraft

NOVA og Bærekraft

I vår posisjon som samfunnsaktør er vi forpliktet til å ta et helhetlig ansvar i tråd med FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling er en selvsagt del av vår virksomhet og noe som driver utviklingen vår fremover.

  • NOVA tar et aktivt og konkret ansvar innenfor bærekraft, og vi ønsker at våre ansatte skal være stolte av å jobbe i NOVA.
  • Vi etterstreber det å gjøre en forskjell gjennom å være en transparent og inkluderende arbeidsplass som har bærekraft som et grunnprinsipp i alt arbeid vi gjør.
  • Vi ønsker å gi våre ansatte muligheten til å bidra til å skape en bedre verden.

NOVA er opptatt av en bærekraftig utvikling og vi ønsker å bruke vår digitale kompetanse til å bidra til et mer bærekraftig samfunn. For NOVA har det alltid vært, og er det viktig at arbeidet med bærekraft er noe som gjennomsyrer hele organisasjonen og at vi etterlever det hver dag. Selv om vi er en IT-virksomhet med begrenset påvirkning på klima, ønsker vi å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Våre mål

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan frem mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NOVA til at verdenssamfunnet skal nå disse målene. NOVA støtter alle de 17 målene - men vi har valgt ut fire mål hvor vi tenker vi har størst mulighet til å bidra: