">

NOVA og Bærekraft

I vår posisjon som samfunnsaktør er vi forpliktet til å ta et helhetlig ansvar i tråd med FNs bærekraftsmål.

  • NOVA tar et aktivt og konkret ansvar innenfor bærekraft, og vi ønsker at våre ansatte skal være stolte av å jobbe i NOVA.
  • Vi etterstreber det å gjøre en forskjell gjennom å være en transparent og inkluderende arbeidsplass
  • Vi ønsker å gi våre ansatte muligheten til å bidra til å skape en bedre verden.

Selv om vi er en IT-virksomhet med begrenset påvirkning på klima, ønsker vi å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Vi har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet, og som vi ønsker å fokusere på:

Mål 3: God helse

Mål 4: God utdanning

Mål 5: Likestilling

Mål 13: Stopp klimaendringene


Åpenhetsloven

NOVA har på konsernnivå et overordnet ansvar for datterselskapenes prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. NOVA skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Les mer om hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven her.