Fra venstre: Gisle Stavland, co-founder i Egde, Geir Allan Hove, co-gründer og konsernsjef i NOVA, Jøran Bøch, daglig leder i Egde, Magne Ilsaas, gründer og daglig leder i Dekode, Hillevi Røstad, byråleder i Dekode og Tor Malmo, styreleder i NOVA.

Nova Consulting Group kjøper selskapene Egde Consulting og Dekode Interaktiv

NOVA styrker sin posisjon i Norge når det sørlandsbaserte Egde Consulting og de Oslobaserte WordPress ekspertene i Dekode Interaktiv blir en del av selskapsgruppen når NOVA kjøper en majoritetsandel i begge selskapene.

Med oppkjøpene av Egde Consulting AS og Dekode Interaktiv AS tar NOVA et kraftig steg frem i sin satsning i det norske markedet. Med de to nye selskapene ombord vil selskapsgruppen ha nærmere 600 ansatte og en omsetningstakt på godt over 800 MNOK.

NOVA sin filosofi har gjennom 15 år vært å bygge og videreutvikle medarbeidereide selskaper. Både Egde og Dekode vil fortsette å være sterke, selvstendige selskaper med sine egne tilpassede kulturer og ansvar for egen forretningsutvikling. Eierskapsmodellen i begge selskapene vil bli utvidet slik at alle ansatte får mulighet til å ta del i den langsiktige verdiutviklingen som medeiere i de respektive selskapene.

NOVA kombinerer fordelene av et stort fellesskap forankret i felles verdier, leveranser og mål, med spesialiserte datterselskaper som bygger sterke selvstendige merkevarer.

At suksessfulle selskaper som Egde og Dekode velger å bli med i vår familie av ekspertselskaper, ser vi på som en tillitserklæring til NOVA-modellen og verdiene den baserer seg på.

Geir Allan Hove, co-gründer og konsernsjef i NOVA

— Egde vil gi oss en tyngre Norsk geografisk tilstedeværelse, noe som vi har hatt på tegnebrettet en stund og vil samtidig være et svært godt utgangspunkt for å utvide nedslagsfeltet vårt ytterligere i Norge. Dekode posisjonerer NOVA med solid spesialistkompetanse innen et nytt leveranseområde som er i kraftig vekst i Europa, forteller han.

— Dekode starter og slutter med de ansatte, og nettopp verdigrunnlaget til Nova har muliggjort en dialog som til slutt førte oss sammen. Vi gleder oss enormt til veien videre, hvor Novas unike modell gjør at vi får lov til å være oss selv, og spisse oss ytterligere på det vi kan best. Samtidig som vi får tilgang til et nettverk med supplerende spisskompetanse, som vi vet vil sette oss i stand til å levere enda høyere verdi til kundene våre, sier gründer og daglig leder Magne Ilsaas i Dekode .

NOVA og Egde har fulgt hverandre over noen år og gjennom dette bygget både tillit og innsikt i hverandre. Dette har ført til en solid grunnmur med verdisettet og fokus på menneskene først, alltid. Vi opplever at matchen mellom Nova Consulting Group og Egde er perfekt. I fellesskap så har vi et overordnet mål; medarbeideren i sentrum og hele tiden jobbe mot å være verdens beste arbeidsplass.

Jøran Bøch, daglig leder i Egde

Om Egde Consulting AS

Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester, og har hovedkontor i teknologiparken i Grimstad med avdelingskontorer i Kristiansand, Porsgrunn og Tromsø. Selskapet har i dag 100 ansatte med en omsetning i 2022 på ca 120 MNOK.

Om Dekode Interaktiv AS

Dekode Interaktiv er et av Nordens ledende WordPress miljøer. Selskapet er også et av kun tyve WordPress Vip Gold partnere i verden, og eneste i Scandinavia. Selskapet som har sitt hovedkontor i Oslo ble etablert i 2009 og har i dag i underkant av 60 ansatte og en omsetning i 2022 på ca 60 MNOK. I tillegg til sin WordPress-spesialisering har selskapet satset spesielt mot organisasjoner og frivillig sektor.

Om Nova Consulting Group

NOVA er et skandinavisk konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, som består av en gruppe spesialiserte selskaper som tilbyr tjenester til både privat og offentlig sektor. Med oppkjøpene av Egde og Dekode består NOVA-gruppen i dag av 14 selskaper med base i Norge og Sverige. Selskapet vil etter oppkjøpene ha godt over 600 ansatte og en omsetning før vekst i 2023 på over 800MNOK.

For mer informasjon kontakt

Geir Allan Hove, CEO, Nova Consulting Group,

Tlf: 98222177

Epost: geir.allan.hove@novacg.no

Gisle Stavland, Co-founder, Egde Consulting AS

Tlf: 90548313

Epost: gisle.stavland@egde.no

Magne Illsaas, Gründer/CEO, Dekode Interaktiv AS

Tlf: 90054237

Epost: magne@dekode.no