En historie om et strategisk og operativt partnerskap

Siden 2018 har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vært gjennom løpende digitalisering for å møte framtidens behov, med hjelp fra NOVA i et strategisk og operativt partnerskap.

NHO er Norges største fellesskap for bedrifter og en viktig aktør på arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og myndigheter i Norge.

Arbeidet

NHO sin Optimizely-plattform er et felles rammeverk for om lag 40 lands- og bransjeforeninger i organisasjonen. Med en nyetablert plattform ønsket de et solid partnerskap for å forvalte og videreutvikle plattformen, og en systemutvikling- og lisenspartner for Optimizely (tidligere EpiServer) og øvrig dot NET-applikasjoner.

NOVA har levert tverrfaglige team bestående av erfarne og dyktige utviklere og annen ekspertise fra Epinova, Novanet, Novacare, Northern Beat og Point Taken.

Eksempler på større innsatser der NOVA har vært involvert i NHO

Flytte utfakturering til deltakere fra ekstern arrangementsleverandør til NHO

NHO sin tredjepartsløsning håndterte betaling, enten via kort eller faktura for sine medlemsbedrifter, men løsningen skapte regnskapsmessige utfordringer med manglende integrering mot eksisterende økonomisystem.

Løsning

Det ble skrevet en solid integrasjon som tok imot ordre fra tredjepartsløsningen. Integrasjonen henter ut kundedata fra interne systemer, eventuelt oppretter dersom kunden ikke eksisterer. Disse dataene blir så samkjørt, og en ordre blir generert inn mot økonomisystemet, og utfakturert fra NHOs økonomisystem.

Bistand i forbindelse med lansering av nettbutikk for landsforening

En av NHOs landsforeninger utviklet en nettbutikk som skulle integrere inn mot NHOs CRM-løsning. NOVA deltok i prosjektet med integrasjonsutvikling, samt utstrakt testing med et blikk for både deler og helheten. NOVA bisto med feilretting under testing og en rigid kvalitetssikring, samt kommunikasjon ut mot foreningen og internt. Videreutvikling av ny funksjonalitet har også vært en viktig del av prosjektleveransen da nye behov og ønsker melder seg.

Gode sesjoner og sparring mellom utviklerne gjorde at nettbutikken til slutt kunne lanseres med en løsning alle var meget godt fornøyd med.

Kontingentberegning for NHO og lands- og bransjeforeninger

Kontingentberegning er et pågående arbeid. Prosjektet har som hovedformål å trekke ut kontingentberegning fra eksisterende økonomisystem som en egen selvstendig tjeneste.

Løsning utviklet på ny teknologi i skyen

Prosjektet utvikles på ny teknologi, som .NET 5 for APIer og Vue.js for Frontend, og skal utelukkende ligge i skyen. Dette er en sentral tjeneste, som skal stå for utregning av kontingent for alle medlemmer, både i NHO og tilknyttede landsforeninger. Ved hjelp av denne tjenesten kan økonomiavdelingen enkelt sette opp og modifisere beregninger, etter kontingentvedtak er vedtatt, og etter hvert som faktura for medlemskap skal sendes ut vil kontingent bli beregnet for hvert medlem. En løsning som er utviklet og skalert for fremtiden.

Resultater

Vi var ute etter et strategisk og operativt partnerskap, og dit har vi kommet.

Kim-Robin Gartberg Gule

« Digitalisering er viktig og nødvendig i NHO som i andre virksomheter, og Web er en grunnleggende kanal for alle våre juridiske enheter. Partnerskapet med NOVA har vært med på å skape verdi gjennom eksisterende og nye løsninger», sier IT- sjef Kim-Robin Garberg-Gule i NHO.

«Gjennom årene har det vært gode og stabile konsulentpådrag, og vi har hele veien kunnet justere pådragene etter behov både på .NET- og EpiServer-utvikling.

NHO har hele veien hatt en balansert sammensetning av interne ressurser og konsulenter.

En sentral intensjon i partnerskapet er vårt fokus på å skape et helhetlig techmiljø, og viske ut skillene mellom konsulenter og interne i fagmiljøet. Det har vi klart å bygge over tid og vi er fornøyde med effekten av det, samtidig som vi har et kontinuerlig forbedringsfokus», forteller Kim-Robin videre.


Veien videre - En teknologisk milepel

«Utviklingen har lenge gått mot standardisering av tjenester, og også standardisering mot en generisk tjenesteplattform. Konsulenter og ansatte er sammen om å utvikle integrasjoner mot den standarden og tar del i forvaltningen. Nå planlegger vi og tilrettelegger mot et fremtidig skyløft og en fremtidsarkitektur for tjenester som skal flyttes ut i skyen. Det blir en milepel for teknologi internt i NHO», forteller Kim-Robin avslutningsvis.