Geir Allan Hove, CEO i NOVA og Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i NOVA
Geir Allan Hove, CEO i NOVA og Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i NOVA

Vi flytter inn i nye lokaler i Karl Johans gate

Til høsten flytter vi inn i våre nye kontorlokaler i Karl Johans gate 16 – som vi har valgt å døpe «NOVA House».

Publisert Sist oppdatert

Da vi i 2007 tok sats og startet Epinova var vårt mål å skape “verdens beste arbeidsplass”. Vi var unge, ambisiøse og kanskje noe naive da vi laget dette hårete målet, men når vi ser tilbake i dag femten år senere, hadde vi nok ikke blitt det selskapet vi er blitt i dag uten dette målet som kompass. Drømmen om å bygge drømmearbeidsplassen, stedet hvor vi vi selv hadde lyst til å jobbe, har utviklet seg til tolv suksessfulle selskaper samlet under NOVA Consulting Group med nærmere 400 IT-eksperter i Norge og Sverige.

At vi er blitt større og mer mangfoldige har heller ikke senket vårt ambisjonsnivå. Snarere tvert imot. Målet står fremdeles like intakt og fungerer som en konstant påminnelse til oss selv om hvilket selskap vi ønsker å være og hva vi hele tiden må strekke oss etter.

Nye tider

Dagens arbeidsliv og arbeidsplass har nok utviklet seg noen hakk sammenlignet med da vi startet opp. Pandemien beviste for eksempel at den etablerte sannheten i samfunnet om at fysisk tilstedeværelse var påkrevd for «å være på jobb» ikke lengre stemte. Videre vet vi mye mer i dag, også om hvordan man får til en god balanse mellom en krevende jobb og et godt liv med tid til familie, fritidsaktiviteter og venner. Dette handler mye om fleksibilitet i forhold til når og hvor en oppgave løses.

Jeg tror nemlig at kontoret også i fremtiden vil spille en svært viktig rolle for faglig og personlig utvikling gjennom fysisk samarbeid, samhold, relasjoner og sist, men ikke minst, videreutvikling av vår felles kultur.

Geir Allan Hove, CEO i NOVA

Økt bruk av hjemmekontor og distribuerte team er en del av løsningen på dette, og for noen kan også bruken av verktøy som Teams, Slack eller Discord fremstå som verktøyene som knytter arbeidsplassen tettere sammen.

Men til tross for mange fordeler finnes det også noen utfordringer med den nye hverdagen. Jeg tror ikke disse løses med videomøter alene.

Jeg tror nemlig at kontoret også i fremtiden vil spille en svært viktig rolle for faglig og personlig utvikling gjennom fysisk samarbeid, samhold, relasjoner og sist, men ikke minst, videreutvikling av vår felles kultur. Om kontorets betydning nedskaleres eller ignoreres for den saks skyld, står man også i fare for å miste deler av selskapets kultur og strukturkapital. I et medarbeidereid selskap som oss, tror vi heller ikke det er noe sjakktrekk.

Vi må derfor finne ut av hvordan kontorets rolle skal bli fremtiden sett opp mot den nye og mer fleksible hverdagen. Det som er sikkert, er i alle fall at dette selvsagt stiller nye krav til hvordan kontoret utformes.

NOVA House, et sted man skal føle seg hjemme

Til høsten flytter vi hele familien av selskaper inn i nye kontorlokaler i Oslo. Vårt nye NOVA House i Karl Johansgate 16 vil gi oss moderne og det vi mener er fremtidsrettede kontorfasiliteter tilpasset «den nye normalen» hvor fleksibilitet og samhandling er de bærende elementene. På nyåret gjør vi det samme i Stockholm.

NOVA House i Karl Johansgate 16
NOVA House i Karl Johansgate 16

For oss har det vært helt elementært å involvere de ansatte tidlig i prosessen med å finne ut hvordan de nye lokalene skal utformes basert på hva som er viktig for dem.

Geir Allan Hove, CEO i NOVA

I NOVA House skal vi skape et sted hvor våre ansatte skal føle seg hjemme og at de er en del av et fellesskap. I huset vil den hybride arbeidshverdagen hvor man veksler mellom kontoret, hjemmekontor og konsulentrollen i prosjekter ute hos kunder, stå sentralt. NOVA House skal bli en viktig arena for kultur, kreativitet, inspirasjon, vennskap og sosial aktivitet og ikke minst samarbeid og samhandling.

For oss har det vært helt elementært å involvere de ansatte tidlig i prosessen med å finne ut hvordan de nye lokalene skal utformes basert på hva som er viktig for dem. Ikke overraskende var en av tingene det ble lagt mest vekt på et kraftig økt behov for både møterom og «stilleromsbokser» ettersom mye av arbeidsdagen handler om samarbeid og møter over video. Videre så sto ulike soner i bygningen for ulike arbeidsoppgaver også høyt på listen. Egne soner for prosjektarbeid, stillesoner for konsentrasjon og egne soner for mikropauser og sosialt samvær.

Et stort atrium med bistro og bar vil utgjøre selve hjertet i bygget hvor vi serverer felles lunsj og holder store og små sosiale og faglige arrangementer.

Lysgården i NOVA House
Lysgården i NOVA House

Også det arbeidende mennesket er sosialt

Vi mennesker er i bunnen en sosial art. Noen mer enn andre, men vi trenger å møtes for å bli godt kjent, våge å spørre hverandre om hjelp, dele opplevelser og erfaringer. Det er viktig for arbeidsmiljøet, kompetanseutvikling, samarbeid og innovasjon. For mange er det sosiale og det å være en del av et miljø en viktig del av jobben, og noe av det som er vanskeligst å få til med hjemmekontor. Vårt nye hus forsøker å adressere dette gjennom å være et sosialt sted med et miljø som gjør at man har lyst å stoppe innom og si hei, enten man er kunde, tidligere ansatt, nåværende ansatt eller partner. Vi har også stor tro på det å skape opplevelser i fellesskap, gjerne sosiale aktiviteter av ulik art slik at alle føler de kan delta på noe. Det er avgjørende for å bli bedre kjent med hverandre og ha andre ting å snakke om enn bare fag, å bygge et miljø som gjør det attraktivt å ta turen til kontoret.

I NOVA har vi 15 års historikk med å ha våre egne fasiliteter i stedet for å dele dem med andre leietakere. Våre nye lokaler blir ikke noe unntak. Vår egen bistro og kjøkken hvor en av våre trivselsansvarlige lager maten som serves i lunsjen, og vårt eget private treningsstudio hvor de ansatte kan ta seg en treningsøkt i løpet av dagen er to eksempler på dette. Tanken er også at våre ansatte kan bruke lLokalenes sosiale områder skal også kunne brukes av våre ansatte til private arrangementer om det er ønskelig.

Miljøansvaret er viktig

NOVA er opptatt av å være ansvarlige i forhold til klima og miljø og det har derfor alltid vært viktig for oss å ligge sentralt og i umiddelbar nærhet til knutepunkter for kollektiv transport. Det er bra for miljøet og det gir ansatte og kunder enkle og miljøvennlige transportmuligheter til kontoret, uansett hvor de reiser fra i regionen. Kommer man på sykkel har vi selvfølgelig tilrettelagt for sykkelparkering også.

Hva som kjennetegner verdens beste arbeidsplass, er det nok mange ulike meninger om. Vi mennesker er jo forskjellige, og våre behov og forhold til arbeidsplassen varierer også avhengig av hvilken livsfase vi befinner oss i. Noen vil kanskje til og med mene at verdens beste arbeidsplass er den som ikke har noe sentralt kontor i det hele tatt.

Jeg tror imidlertid at fremtidens kontor for kompetansebedrifter har en like viktig rolle å spille som før, den må bare løses på en ny og litt annerledes måte.