SEO for ledere i 2022

Daglig leder i Rocket, Magnus Strømnes Bøe deler sine tips for SEO i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Du bør jobbe med søk generelt som kanal fordi søk står for over 60 % av trafikk og 60 % salg => for de som får til kanalen og ellers har en normal markedsmiks.

Markedsføring i Google er delt i to:

 • Synlighet du kan betale for: Google Ads
 • Synlighet som fortjenes: SEO

Fordelen med sistnevnte er at du ikke med betale per klikk, så:

Hvilke mekanismer skaper suksess med SEO?

 • Oppnåelse av synlighet
 • Identifisering av etterspørsel
 • Vurdering av konkurranse
 • Forståelse av forretningsmulighet

...må ligge til grunn for å lykkes med SEO.

Når SEO forklares så er det stort sett med et fokus på de tekniske faktorene. At man har søkeord man ønsker synlighet på, at man produserer innhold, at det er noen som lenker til nettstedet ditt og at det er en viss teknisk kvalitet. Dette er så klart viktige hygienefaktorer, men for å ha et reellt konkurranseofortrinn så er det de ovennevnte punktene som man må ha kontroll på og mest viktig lykkes med.

Dette krever involvering fra de som jobber med SEO på et strategisk nivå og en forståelse fra lederleddet om hvor viktig dette er å dele med det taktiske leddet.

Det er der verdien skapes, det utførende leddet må sitte med en god brief.

Hvilke endringer har påvirket SEO?

De siste årene har konkurransen økt betraktelig, til tross for at etterspørselen også har vokst mye. Greier du å være en vinner innen SEO, så lønner det seg mye mer nå enn bare for 2-3 år siden. Har du satset halvveis før og ikke lykkes, så er videre halvveis satsing garantert å mislykkes. Men de som satser nå har langt mer å vinne på det.

Endring i konkurransebildet og gevinst-rammen henger sammen med:

 • Mer vellykket bruk av teknologi i markedsføring
 • Flere digitalt kompetente ansatte
 • Voldsom økning i bruk av søk de siste 2 årene
 • Ingen markante endringer i Google som gjør det enklere for middelmådig resultatgrad med SEO.

Google øker også mengden resultater som svarer på søket i resultatlisten, såkalte zero-click searches.Bildet over viser et eksempel på et søk som blir besvart i søkeresultatet, et såkalt zero-click search. Dette er en trussel for nettstedseiere, fordi de som søker ikke besøker nettstedet for å få svar på sine spørsmål.

Økningen i zero-click searches mener jeg er mye på grunn av upresis og misforstått kommunikasjon fra nettstedseiers / annonsørs side.

Det har også blitt vanskeligere å drive med salgsmodellering, p.g.a. tap av tredjepartscookies og det ser ut til å bli mer vanskelig i tiden fremover.

Noen strategiske vurderinger med SEO

Har du lite innhold, ha en lav presisjon i innholdsarbeidet

Det er viktig å tilpasse strategi til hvilken størrelse nettstedet ditt har. Har du lite innhold (mindre enn 100 sider) bør du bygge mer innhold, basert på hva du tror er bra. Har du mellom 100 og 1000 sider, bør du bruke webanalyse for å forsterke det som har fungert og gjøre konkurrentanalyse for å se hva konkurrentene dine har gjort. Har du mer enn 1000 sider på nettsiden din bør du engasjere en SEO-ekspert for å gjøre de riktige trekkene.

Bruk riktig virkemiddel avhengig av diagnosen

Det er ikke alltid at du bør ha en SEO-ekspert for å lykkes.

 • Bør du ansette en tekstforfatter for å produsere mer innhold?
 • Er det tekniske gjennomføringsevne det skorter på, så trenger du kanskje å hyre inn en utvikler, eller ansette en?

3 tips på tampen av som markedsavdelingen bør se nærmere på:

 • Fokuser på å promotere undersider og ikke førstesiden for å få effekt av lenker.
 • Teknisk kontroll bør gjøres minst like ofte som du feirer bryllupsdag. Hint: En gang om året om du vil ha det hyggelig, kanskje oftere om det er mye som skjer.
 • Kvaliteten til innhold suksess indikerer om det gir SEO-effekt. Bruk Content Hotness Barometer™ for å få en pekepinn på om du vil lykkes før innholdet sjøsettes.
Rocket 🚀-pitchen

18. november holdt jeg foredraget SEO for ledere i 2022. Dette foredraget har jeg holdt før, men raffinert hver gang. I artikkelen over oppsummerer jeg de mest viktige punktene fra foredraget.

Du kan se hele foredraget her på Linkedin, og jeg holder det gjerne igjen - i raffinert stand - på ditt arrangement eller for din virksomhet.

Rocket er på jakt etter kunder som ønsker å jobbe strategisk med og ønsker å satse på SEO og digital markedsføring, så ta kontakt per e-post magnus@rocket.no eller på telefon +47 924 51 273 om du vil ha hjelp.

Rocket er et selskap i NOVA og består utelukkende av seniorkonsulenter, som bistår norske mellomstore og store virksomheter med SEO, digital annonsering, CRO og webanalyse - samt rekruttering av markedsføringsspesialister.