Marianne Wahlstrøm på Oda inspirasjonsdag
Marianne Wahlstrøm, daglig leder i Novanet.

Marianne leder 37 teknologer: Jobber for en inkluderende kultur i teknologibransjen

Møt Marianne, finalist til «ODA Leader Award 2024». Marianne’s lederskap er et forbilde for mangfold og inkludering i teknologibransjen. 

Verdier og lederskap 

Med nominasjonen til ODA Leader Award, håper hun å inspirere flere til å verdsette og fremme mangfold i alle aspekter av arbeidslivet.

«Å være finalist til ODA Leader Award er en stor ære,» sier Marianne. «Det er en bekreftelse på at verdiene og lederstilen jeg representerer, blir verdsatt.» Marianne understreker at det ikke bare handler om å nå økonomiske mål. 

Vi må skape arbeidsplasser som er tilpasset alle, uavhengig av kjønn og mangfoldskategorier. Det handler om å være en arbeidsplass for hverandre, ikke bare for oss selv.

Marianne, daglig leder i Novanet

 

Rollemodeller og betydningen av meningsfylt arbeid 

Marianne forteller at hun i sin karriere har hatt mange inspirerende ledere. «De beste lederne støttet meg i å finne min egen karrierevei. Jeg ble utfordret til å finne ut hva som betyr mest for meg, og gjennom denne prosessen kunne jeg oppleve meningsfullhet i arbeidet. Denne følelsen av mening er avgjørende for trivsel og motivasjon, og dette er noe jeg formidler videre til mine kollegaer», forklarer hun. Hun understreker viktigheten av personlig vekst og trivsel i jobben. Marianne trekker frem Geir Allan Hove, hennes leder i NOVA Consulting Group, som ga henne muligheten til å lede Novanet for åtte år siden. Han trodde på hennes evner, og den tilliten betyr mye.

 

Inkluderende arbeidskultur

I Novanet, hvor Marianne er daglig leder, legges det stor vekt på inkludering og tilhørighet. «Vi har initiativer som fagkvelder, lunsj med påfyll, buddy- og mentorordninger, idrettsforening og ulike møteplasser basert på interesser, » sier Marianne. «Dette sikrer at alle ansatte føler seg velkomne og kan bidra med sine unike perspektiver.»  

Novanet på sin årlige tur med samboere og partnere.

En morsom anekdote illustrerer hvor viktig det er å kjenne sine kollegaer: «Han som ansatte meg i Novanet i sin tid sa at jeg hadde et halvt år på å lære meg hva alle kjærestene til mine kollegaer heter. Det er kanskje litt tullete, men det understreker at hos oss handler det ikke bare om å skape resultater og lønn. Det handler om å skape noe mer. »  

  

Mangfold og likestilling i teknologibransjen 

Som kvinne i en mannsdominert bransje har Marianne møtt mange utfordringer. Dette har styrket hennes engasjement for å skape et miljø der kvinner kan trives og ha de samme mulighetene som menn. «Teknologibransjen trenger flere dyktige kvinner, og din stemme er viktig», sier hun. 

 

Råd til kvinner i teknologibransjen 

Til kvinner som ønsker å starte en karriere i teknologibransjen, har Marianne følgende råd: «Hold fast ved teknologien hvis det er det du brenner for. Finn ut hva som motiverer deg, sett deg mål basert på dine verdier, og ikke vær redd for å ta plass. Oda-nettverket er også en flott arena for å bygge nettverk og relasjoner i bransjen.» Meld deg inn i Oda-nettverket her.

 

Kontinuerlig faglig oppdatering 

For å holde seg faglig oppdatert, deltar Marianne i bokklubber, er med i nettverksgrupper, deltar på konferanser, og følger med på bransjeutviklingen. «Det er viktig å være nysgjerrig og åpen for nye ideer og perspektiver», sier hun. 

 

Motivasjon

Hva motiverer henne mest i arbeidet som daglig leder? «Det er å se at mine ansatte trives og har en god arbeidsplass», svarer hun. 

Min visjon er å bygge et selskap hvor de ansatte opplever vekst og trivsel. Det er det som motiverer meg.

Marianne Wahlstrøm, daglig leder i Novanet

For utviklere og teknologer som søker en arbeidsplass der inkludering og trivsel er i fokus, er Marianne og Novanet et godt bevis på at det er mulig å kombinere teknisk innovasjon med en inkluderende arbeidskultur.