Martin Smedstad Hansen, ny salgssjef i Novacare og Kjetil Melsom Olsen, daglig leder i Novacare
Martin Smedstad Hansen, ny salgssjef i Novacare og Kjetil Melsom Olsen, daglig leder i Novacare

Martin Smestad Hansen ny salgssjef i Novacare

Martin Smestad Hansen er ansatt som ny salgssjef i Novacare.

Martin Smestad Hansen er ansatt som ny salgssjef i Novacare. Etter 11 år i Itera er den erfarne seniorrådgiveren klar for nye utfordringer. Han får i Novacare hovedansvar for å hente inn nye spennende kunder, samt å bidra til å ta vare på og utvikle eksisterende portefølje.

Smestad Hansen startet interaktivbyrået Visual Funk i 1999, som han og partneren Geir Haugen solgte til Itera Gazette i 2010.

Med over 23 års erfaring innenfor salg, utvikling, design og rådgivning innen digitale kommunikasjonsløsninger, er Smestad Hansen godt rustet for oppgavene som venter.

Martin Smestad Hansen
Martin Smestad Hansen

Jeg gleder meg mest til å møte kundene og via god rådgivning bidra til solid og fremoverlent forvaltning av løsningene. Jeg er en person som bryr meg og har et oppriktig engasjement for kunder og ønsker at de skal oppleve en verdi av våre tjenester

Martin Smestad Hansen, salgssjef i Novacare

Fremover skal Novacare hjelpe kundene enda mer proaktivt, og gi dem en enda bedre hverdag innenfor teknologi og kommunikasjon.

- Alle bransjer gjennomgår store endringer, og det blir (om mulig) enda viktigere å aktivt hjelpe kundene innenfor et bredere teknologisk nedslagsfelt enn tidligere, slik at de ikke havner bakpå, men jobber aktivt med nye muligheter, sier Smestad Hansen, som også trekker frem styrken som ligger i kompetansen fra de øvrige ekspertmiljøene i NOVA.

Smestad Hansen går inn i ledergruppen i selskapet, sammen med daglig leder Kjetil Melsom Olsen og COO Elin Mingar Øverkil.

Martin kommer til oss med masse verdifull kompetanse og erfaring, som uten tvil vil ha stor betydning for oss fremover, sier Kjetil Melsom Olsen.

Kjetil Melsom Olsen, daglig leder i Novacare

Novacare tar et langsiktig ansvar for administrasjon og vedlikehold av applikasjoner og løsninger, enten det er skreddersydde .Net-applikasjoner eller løsninger som bygget på Optimizely (tidligere Episerver), Contentful, Umbraco eller Sanity.

Novacare er et selskap i NOVA som består av ni ekspertmiljøer innen et bredt og tverrfaglig utvalg av digitale tjenester. NOVA bistår noen av Nordens største varemerker med strategisk rådgivning, brukeropplevelse, design, digital tjenesteutvikling, samhandling og skytjenester, og digital markedsføring.