Aud Marie Hauge, ekspert brukergrensesnitt i Epinova

Universell utforming handler om å lage løsninger som fungerer for alle

I "Menneskene i NOVA" blir du kjent med de flinke folka som jobber i de ulike ekspertmiljøene i NOVA-gruppen.

Aud Marie er fagansvarlig for frontend i Epinova og ekspert i brukervennlighet og universell utforming. Hun har vært i Epinova siden oppstarten av selskapet i 2008. Aud Marie forteller at det har vært en utrolig reise å ta del i - fra et par ansatte til at de nå besitter et miljø med 80 ansatte. Og er et av landets fremste miljøer som en av to Optimizely Platinum Partnere i Norge.

Kvalitet har stått sterkt i Epinova siden starten – vi skal være best på det vi driver med og kvalitet i arbeidet vi leverer skal alltid stå i fokus.

Aud Marie, Fagansvarlig Frontend

Mål om å bli best på universell utforming

Universell utforming handler om å lage en løsning som fungerer for flest mulig, på en likeverdig måte. Hensikten er å gi alle like muligheter og å motvirke diskriminering. Aud Marie forsto tidlig at universell utforming var noe hun brant for, og i dag jobber hun med utførelse av universell utforming i kundeprosjekter.

— Universell utforming og søkemotoroptimalisering en viktig del av faget som man må beherske som utvikler. Veldig mange frontend-utviklere er gode på universell utforming fordi det ikke er noe vei utenom. Den største misforståelsen når det kommer til universell utforming er at det ikke er viktig og at det kan legges på i slutten av en prosjektgjennomføring. Men skal du lykkes med universell utforming må du jobbe mye og systematisk med det! I store prosjekter med mange utviklere kan det ofte være krevende, med mye kompleksitet og ulike kompetanser. Det er viktig å rette fokus mot universell utforming fra første stund, og ha ressurser i prosjektet som kan fagfeltet, forteller Aud Marie.


«Det er viktig at universell utforming blir ivaretatt tidlig i prosjektfasen».

Aud Marie, Fagansvarlig Frontend


Aud Marie
har vært sensor og gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania og Oslo Met, og holder også workshops og foredrag om universell utforming. Det har aldri vært lovverket som har vært i fokus for henne. Men at alle skal få tilgang til samme informasjon og redusere de digitale barrierene, ved å lage løsninger som gjør livet bedre for de med nedsatt funksjonsevne.


Et fagmiljø som
legger til rette for inspirasjon og utvikling

Aud Marie startet som frontend-utvikler i Epinova i 2008 og har vært med å bygge opp frontend avdelingen sombestår av 15 utviklere. Som fagleder er Aud Marie opptatt av gode rutiner, struktur, og skape et fagmiljø som legger til rette for inspirasjon og utvikling.

— I Epinova har vi utviklet et rammeverk for kvalitetssikring. Rammeverket består av flere grunnfunksjonaliteter som kan gjenbrukes i e-handelsprosjekter. Det gjør det lettere for utviklere å sette seg inn i nye prosjekter, samtidig som vi sørger for at vi jobber etter en felles metodikk. Vi bruker mye tid på å standardisere moduler som har potensiale for generalisering. På denne måten kan flere av våre kunder dra nytte av disse, forteller Aud Marie.

«Det å ivareta kvalitet over tid og sikre at kodekvaliteten holder en god standard krever rutiner, struktur og erfaring».

Aud Marie, Fagansvarlig Frontend


Nye krav
til tilgjengelighet og universell utforming fra 2023

Dette er det viktigste som skjer når lovverket oppdateres fra neste år, forteller Aud Marie avslutningsvis. Fra 1. februar 2023 gjelder nye krav for offentlige nettsteder. I tillegg til gjeldende lovverk kommer det dermed inn 14 flere krav, da de må oppfylle WCAG 2.1 AA. Offentlige nettsteder må også ha en tilgjengelighetserklæring og en tilbakemeldingsfunksjon for rapportering av mangler på nettstedet. 

Tips om universell utforming

Er du nettredaktør, ansvarlig for innhold eller prosjektleder? På uutilsynet sine sider finner du både tips, enkle tester og en introduksjon til universell utforming:

Vil du vite mer om universell uforming? Fem ting nettredaktører må vite om universell utforming