Fra håndholdte terminaler til en sømløs kundeopplevelse, mellom fysisk og digital handel

Da de håndholdte terminalene gikk ut på dato, åpnet det seg en mulighet for Brødrene Dahl å bygge en ny og fremtidsrettet løsning som kunne tilby en sømløs kundeopplevelse mellom fysisk og digital handel.

Resultatet ble en tjenesteplattform som gir Brødrene Dahl mulighet for raskt levere data og funksjonalitet for å imøtekomme stadige endringer i markedet.

«Terminalen går ut på dato og det begynner å haste»

For de fleste organisasjoner er enkelte typer programvarer helt sentral for driften. I Brødrene Dahl sitt tilfelle var det viktig å få på plass en ny forretningskritisk løsning som skulle erstatte terminalene i butikk.

Alternativer ble vurdert og hyllevareløsningene som ble sett på var i stor grad tilpasset B2C markedet, som ville skapt behov for en rekke justeringer og tilpasninger for Brødrene Dahl som opererer i B2B-segmentet. Valget falt på egenutvikling, ut fra et ønske om å legge grunnlaget for en mer sømløs kundeopplevelse mellom fysiske og digitale kanaler.

Om Dahl Optimera

Brødrene Dahl er distributør innen VVS og VMT i Norge, og har virksomhet knyttet til samferdsel, vannkraft og industri. Brødrene Dahl er en del av Dahl Optimera som er Norges ledende distributør av byggevarer. Konsernet har 3550 ansatte og er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain SA.

Rigget for fremtidens handel

Vi ser i mange tilfeller at store organisasjoner har gamle fag- eller kjernesystem i bunn. Slike systemer har ofte begrensninger og er lite skalerbare for endringer og tilpasninger som dagens kunder og marked etterspør. Når en på et tidspunkt ønsker å gjøre et systembytte, kan en oppleve å være bundet og låst på grunn av integrasjoner mot og tilpasninger i kjernesystemet, forteller CTO Lars Alexander i Novanet.

Er tjenesteplattform svaret? Og hva er så en tjenesteplattform?

Utad fremstår en tjenesteplattform som et sett med tjenester (ofte i form av API ’er). Tjenestene kan benyttes av interne løsninger og applikasjoner, for eksempel en nettside, netthandel eller en mobilapplikasjon, eller av samarbeidspartnere som har behov for data. De samme tjenestene gjenbrukes av disse løsningene og samarbeidspartnerne.

I en tjenesteplattform kan man drive innovasjon ved å legge inn skreddersydd forretningslogikk og funksjonalitet.

Lars Alexander, CTO i Novanet

Fra starten av bør tjenestene dekke virksomhetens kjernefunksjonalitet. For eksempel for en netthandel trengs tjenester som leverer produkter eller priser, og som kan ta imot ordre. Når man har denne kjernefunksjonaliteten på plass, har man påbegynt en plattform som kan bygges videre og dekke fremtidige behov.

I tjenesteplattformen kan man drive innovasjon ved å legge inn skreddersydd forretningslogikk og funksjonalitet. Denne muligheten gir deg et konkurransefortrinn og mulighet til å tilpasse deg endringer i markedet raskt. Dette kan være vanskeligere i et tyngre kjernesystem, hvor man er avhengig at leverandøren leverer endringer og ny funksjonalitet.

NOVAs tjenesteplattform bygges på kjente teknologiske prinsipper og “best practises” som er basert på mange års erfaring med utviklingsprosjekter. Dette er prinsipper som gjør plattformen robust, fleksibel og skalerbar. I tillegg kan man benytte infrastruktur i skyen til drift av plattformen som gir større muligheter for spesielt skalerbarhet.

Kjernesystem + tjenesteplattform = sant

Gjennom NOVAs tjenesteplattform har Brødrene Dahl full kontroll på egne data og dataflyt. Det gir deg også enkle og sikre integrasjoner som igjen gjør deg mindre avhengig av kjernesystemet.

Ved å bygge løsninger på et felles sett med prinsipper får man nok fleksibilitet til å bygge robuste løsninger basert på kundenes behov. I Brødrene Dahl sitt tilfelle så løser tjenesteplattformen mange utfordringer som for eksempel at ikke kunder skal merke eller bli påvirket av når eller om kjernesystemet har nedetid. Tjenesteplattformen tar hånd om ordrene og legger de i kø til systemet er oppe igjen.

Tjenesteplattformen til Brødrene Dahl er bygget i skyen ved hjelp av Microsoft Azure, men den er også hybrid og har kobling mot lokalt nettverk. Prosjektet som i utgangspunktet kun skulle utvikle en mobilapplikasjonsløsning, har nå bygget en tjenesteplattform som dekker alle behov knyttet til netthandel. Dette gjør at Brødrene Dahls netthandel, og på sikt alle selskapene i Dahl Optimera, kan ta den i bruk.

Brødrene Dahl har fått mye igjen for å tørre å investere i en fremtidsrettet plattform som vil leve i mange tiår fremover, og unngikk dermed fristelsen med å ta en «snarvei» som svar på å løse den forretningskritiske utfordringen som oppsto.

Lars Alexander, CTO i Novanet

Teamet

Appen og tjenesteplattformen er utviklet av Novanet sammen med et team, prosjektleder og prosjekteier fra Brødrene Dahl. Northern Beat har stått for brukeropplevelsen og designet til mobilapp og kassasystemet. Novanets samarbeidspartner på app har ledet apputviklingsteamet. Et prosjektteam fra Brødrene Dahls eiere i Frankrike har også vært involvert i utviklingsprosessen. Tjenesteplattformen videreutvikles i dag kontinuerlig med fire utviklere fra Novanet. I tillegg bistår Epinova med et utviklerteam som skal legge Flisekompaniet over i tjenesteplattformen.

Har du et behov for en felles plattformsløsning?