Konsernsjef, Geir Allan Hove i NOVA
Konsernsjef Geir Allan Hove kan se tilbake på et år med svært høy vekst for Nova Consulting Group

Sterkt år med 35 % vekst

NOVA legger bak seg nok et år preget av solid vekst og økte omsetningen med 35 prosent til 632 millioner NOK i 2022.

Gjennom organisk vekst, nyetableringer og selektive oppkjøp har selskapet styrket seg kraftig i det nordiske markedet.

Vi er svært fornøyde med fjorårets utvikling og spesielt at vi har klart å etablere et bredt tjenestetilbud for det svenske markedet. Det er ingen selvfølge at seks selskaper som skal lære hverandre å kjenne, bygge prosesser for samarbeid og jobbe sømløst og tverrfaglig mot kundene våre, lykkes så godt. Men det har vi klart og det er jeg svært imponert over.

Konsernsjef, Geir Allan Hove

Utviklingen i Norge har også vært sterk gjennom videreutvikling av eksisterende selskaper og tjenester i tillegg til et svært godt første fulle driftsår for startupselskapet Rocket, som vokste fra 3 til 10 ansatte i løpet av 2022 og omsatte for rett i underkant av 10 millioner med sorte tall på bunnlinjen. Dette er også noe vi er svært stolte av og som igjen viser styrken i NOVAs gründermodell.

For å understøtte den sterke veksten styrket NOVA morselskapets støttefunksjoner for datterselskapene med nye funksjoner blant annet innen rekruttering og økonomi.

Den organiske veksten for konsernet utgjorde alene 22 prosent av total veksten på 35%, mens EBITDA-marginen ble 11,4 %. Basert på alle investeringene som ble gjort i 2022 er vi godt fornøyd med å fortsatt oppnå en tosifret resultatmargin, sier Geir Allan Hove.

2023 starter sterkt

NOVA fortsetter å videreutvikle virksomheten i 2023 og kunne tidlig i januar annonsere oppkjøpene av de norske selskapene Egde Consulting og Dekode. Selskapet starter med det 2023 med en omsetningstakt på godt over 800 millioner NOK og vil med historisk vekst i et normalt marked nærme oss milliarden i omsetning for inneværende år.

Fokuset vil være på eksisterende markeder og da særlig regional vekst i Norge, forteller Hove.

- Med Egde på laget har vi skaffet oss et meget godt utgangspunkt for å videreutvikle våre regionale ambisjoner. I tillegg har vi også nylig etablert oss i Polen som skal sikre oss tilgang til kompetanse for å kunne betjene den etterspørselen vi opplever i det Norske og Svenske markedet.

Nova Consulting Group er et Nordisk konsulentselskap innen digitale tjenester og bistår noen av Nordens største varemerker med strategisk rådgivning, brukeropplevelse, design, digital tjenesteutvikling, samhandling og skytjenester og digital markedsføring. Selskapet har hatt jevn lønnsom vekst siden oppstarten og har de siste årene kunnet vise til en vekst på over 20 prosent årlig. Konsernet starter 2023 med nærmere 600 ansatte.

Selskapene i NOVA utgjør; Epinova AS, Novanet AS, Northern Beat AS, Novacare AS, Point Taken AS, Epinova AB, Novalab AS, Pineberry AB, Infunnel AB, Rocket AS, Cloud Nine AB, Fyr Agency AB, Singular Studios AB, Dekode AS og Egde Consulting AS.

Om Nova Consulting Group

Nova Consulting Group er et Nordisk konsulentselskap innen digitale tjenester og bistår noen av Nordens største varemerker med strategisk rådgivning, brukeropplevelse, design, digital tjenesteutvikling, samhandling og skytjenester og digital markedsføring. Selskapet har hatt jevn lønnsom vekst siden oppstarten og har de siste årene kunnet vise til en vekst på over 20 prosent årlig. Konsernet starter 2023 med nærmere 600 ansatte.

Selskapene i NOVA utgjør; Epinova AS, Novanet AS, Northern Beat AS, Novacare AS, Point Taken AS, Epinova AB, Novalab AS, Pineberry AB, Infunnel AB, Rocket AS, Cloud Nine AB, Fyr Agency AB, Singular Studios AB, Dekode AS og Egde Consulting AS.